Business incubator Kranj

Objekti za izobraževanje, šport in zdravstvo, Obnova objektov kulturne dediščine

Sep 2023

Location: Kranj
Type of works: Construction, crafts, installations
Year: 2022

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
Top