Reconstruction of ZZZS attic

Upravni in poslovni objekti, Objekti za izobraževanje, šport in zdravstvo

Sep 2019

Location: Ljubljana
Type of work: Construction, craft, installation
Year: 2018

Top