Potpisan ugovor za izgradnju rezidencije Vodmat u Ljubljani

9. kol 2023
U poduzeću VG5 d.o.o. veselimo se potpisivanju novog ugovora za izgradnju stambenog naselja Vodmat u Ljubljani s tri stambene zgrade.

Planirano građevinsko područje nalazi se uz ulicu Pod ježami u zoni bivšeg servisa Papir. Zemljište namjenjeno za izgradnju ima 8.190 m2 na kojem će se graditi tri stambena bloka sa 130 stanova 2K+P+4+T. Sva tri objekta bit će povezana zajedničkom suterenom u kojoj će biti 213 parkirnih mjesta. Bruto kvadratura sva tri objekta je 22.974,41 m2. U sklopu stambenih blokova planiraju se i dva lokala, biciklistički stalci, prometno uređenje i ozelenjavanje površina.

Građevine su projektirane kao masivna armirano-betonska građevina s temeljnom pločom debljine 70 cm, krovovi iznad etaža terasa su neprohodni sa završnim slojem šljunka kao kombinirani obrnuti ravni krov. Fasada zgrada je izvedena kao tankoslojna kontaktna fasada u svijetlim tonovima, aluminijska obloga u razini međuspratnih ploča, a fasada terasastih panela je izvedena kao ventilirana fasada od aluminijskih kompozitnih fasadnih ploča.

Posljednje reference

Pretraživač

Top