Napredovanje z deli na T-Objektu v Reki

22. mar. 2021
V Reki napredujemo z deli na objektu »Rekonstrukcija T-Objekta« v sklopu Rikard Benčič kompleksa.

V stavbo se bo predvidoma prihodnjo pomlad preselila glavna in osrednja knjižnica v Reki, ki se bo raztezala v prostorih na bruto tlorisni površini 5.800 m2. Med izvedbo globokega temeljenja (JET GROUTING ) so se povečale deformacije in razpoke na obstoječih konstrukcijskih elementih zaradi zelo stare obstoječe nosilne konstrukcije in mehkih nosilnih tal. Iz tega razloga se je projekt spremenil na način, da se je izdelala palična podporna konstrukcija, ki zagotavlja stabilnost obstoječega objekta med gradnjo. Izvedla se bo nova nosilna armiranobetonska konstrukcija znotraj objekta, stare zunanje nosilne stene pa bodo sidrane v novo nosilno konstrukcijo in ne bodo več imele funkcijo nosilnosti temeč samo funkcijo fasade. V notranjosti objekta se bo za nosilno konstrukcijo (jeklene stebre) uporabilo CHS cevi. CHS cevi bodo skrite v votlini 84 obstoječih originalnih LTŽ stebrov, tako da bo izgledalo kot da LTŽ stebre nismo nikoli premaknili z njihove originalne mikro lokacije.

Poiščite po strani

Top