Pričetek del na Kulturnem domu Poljane

10. nov. 2022
Po podpisu pogodbe z naročnikom Občina Gorenja vas-Poljane smo pričeli z deli na novem Kulturnem domu v Poljanah.

Gradnja obstoječega objekta sega v leto 1940, z manjšo dozidavo v letu 2000 pa predstavlja največji objekt v kraju Poljane. Predvidena je odstranitev obstoječe večnamenske stavbe Kulturnega doma ter novogradnja nove sodobne večnamenske stavbe sodobnega kulturnega centra z večnamensko dvorano, malo večnamensko dvorano, kavarno, lokalno knjižnico in prostori KS Poljane.

Večnamenska stavba je zasnovana iz pritličja, 1. in 2. nadstropja ter mansarde. Fasadni ovoj ima kontaktno fasado, preko katere je v 1. In 2. nadstropju ter na mansardi v enakomernih razmikih, nameščena lesena opna, iz vertikalnih letev iz macesnovega lesa.

Odgovorni projektanti arhitekture in avtorji arhitekture: Viias d.o.o.,
Damjana Hudnik Zaviršek udia, Sandra Banfi Škrbec udia.

Top