Pričetek del na OŠ Marezige

27. sep. 2019
Podjetje VG5 je pričelo z deli na Osnovni šoli Ivan Babič Jager v Marezigah.

Po podpisu pogodbe z naročnikom Mestno občino Koper je podjetje VG5 začelo z izvajanjem del. Predvidena je delna rekonstrukcija in novogradnja dvonivojnega prizidka, s katerim bodo pridobili učilnico za gospodinjstvo in likovni pouk, multimedijsko učilnico ter dve splošni učilnici, kabinete in sanitarije. Izvedla se bo tudi prizidava že obstoječe učilnice in jedilnice na vzhodni strani objekta. Predvidena je tudi zelena streha.

Top