Rekonstrukcija treh hangarjev Vojašnice Petra Petriča v Kranju

9. avg. 2023
V Kranju smo v mesecu juliju začeli z rekonstrukcijo ter statično sanacijo treh hangarjev Vojašnice Petra Petriča.

Projekt zajema celovito rekonstrukcijo obstoječih objektov, in sicer dveh hangarjev za parkiranje ter hangarja z mehanično delavnico za servisiranje vojaških vozil. Hangarji so dimenzij 63 x 20 m. Poleg delavnice bodo narejeni novi tehnični prostori, pisarne in sanitarni del.  V sklopu projekta izvajamo tudi zunanjo ureditev, ponikalnice ter ureditev vodovodnega in kanalizacijskega omrežja. Trenutno se izvajajo rušitvena dela na obstoječem hangarju- delavnici.

Top