Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka

Objekti za izobraževanje, šport in zdravstvo

okt. 2011
Izvedba adapatacije etaže objekta

Lokacija: Škofja Loka
Vrsta del: GOI dela
Leto: 2011

Foto: Krapež Peter

Top