Dom Danice Vogrinec Maribor

Objekti za izobraževanje, šport in zdravstvo

sep. 2012
Energetska sanacija Doma Danice Vogrinec Maribor na Podbrežju

Energetska sanacija ovoja objektov in prenova prezračevanja kuhinje in likalnice
Lokacija: Maribor
Vrsta del: GOI dela
Leto: 2012

Top