Domačija Gross

Turistični objekti, Stanovanjski objekti, Upravni in poslovni objekti

jun. 2024

Lokacija: Slatinski dol, Zgornja Kungota

Vrsta del: Energetska sanacija in novogradnja - GOI dela

Leto: 2023

Top