Energetska sanacija Splošne bolnice Izola

Objekti za izobraževanje, šport in zdravstvo

dec. 2012

Lokacija: Izola
Vrsta del: GO dela
Leto: 2012

Foto: Krapež Peter

Top