Hotel Kanin

Turistični objekti

apr. 2008
Prenova hotela Kanin

Lokacija: Bovec
Vrsta del: wellness hotela Kanin - GOI dela
Leto: 2008

Top