Jefačnikova domačija

Obnova objektov kulturne dediščine

apr. 2012
Obnova Jefačn'kove domačije v Trzinu

Lokacija: Trzin
Vrsta del: GOI dela
Leto: 2012

Top