Lekarna URI Soča

Objekti za izobraževanje, šport in zdravstvo

jun. 2012
Prenova prostorov COP in razširitev specializirane prodajalne z medicinsko tehničnimi pripomočki

Lokacija: Ljubljana
Vrsta del: GOI dela
Leto: 2012

Top