Obnova domačije Rajh

Obnova objektov kulturne dediščine

sep. 2014
Obnova domačije Rajh

Lokacija: Ljutomer
Vrsta del: GO dela
Leto: 2014

Top