OŠ Rihard Jakopič

Objekti za izobraževanje, šport in zdravstvo

jun. 2024

Lokacija: Ljubljana

Vrsta del: Energetska in statična sanacija - GOI dela

Leto: 2022

Top