Osnovna šola Alojzija Šuštarja in Vrtec Dobrega pastirja

Objekti za izobraževanje, šport in zdravstvo

sep. 2014

Lokacija: Ljubljana
Vrsta del: GO dela
Leto: 2014

Top