Osnovna šola Poljane

Objekti za izobraževanje, šport in zdravstvo

maj 2021

Lokacija: Ljubljana
Vrsta del: GOI dela
Leto: 2019

Top