Osnovna šola Zalog pri Ljubljani

Objekti za izobraževanje, šport in zdravstvo

sep. 2023

Lokacija: Zalog, Ljubljana

Vrsta del: Rekonstrukcija - GOI dela

Leto: 2022

Top