Prizidek Osnovne šole Marezige

Objekti za izobraževanje, šport in zdravstvo

maj 2021

Lokacija: Marezige
Vrsta del: GOI dela
Leto: 2020

Top