RTP 110/20 kV Železniki

Upravni in poslovni objekti

jul. 2007

Lokacija: Železniki
Vrsta del: Gradbeno-obrtniška dela

Top