Širitev osnovne šole Rodica

Objekti za izobraževanje, šport in zdravstvo

avg. 2013
Širitev osnovne šole Rodica - zahodni prizidek

Lokacija: Rodica, Domžale
Vrsta del: GOI dela
Leto: 2013

Top