Športna dvorana Burja

Objekti za izobraževanje, šport in zdravstvo

jun. 2024

Lokacija: Škofije

Vrsta del: Rekonstrukcija - GOI dela

Leto: 2023

Top