Športna dvorana Hardek

Objekti za izobraževanje, šport in zdravstvo

jul. 2019

Lokacija: Ormož
Vrsta del: GOI dela
Leto: 2019

Top