Športna dvorana Slovan

Objekti za izobraževanje, šport in zdravstvo

apr. 2008
Prizidek k obstoječemu objektu – športni dvorani Slovan na Kodeljevem

Lokacija: Ljubljana
Vrsta del: GOI dela
Leto: 2008

Top