URI Soča

Objekti za izobraževanje, šport in zdravstvo

nov. 2011
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča

Lokacija: Ljubljana
Vrsta del: GOI dela
Leto: 2011

Foto: Krapež Peter

Top