Večnamenski kulturno turistični podjetniški center Pesnica

Objekti za izobraževanje, šport in zdravstvo

maj 2014

Lokacija: Pesnica
Vrsta del: GOI dela
Leto: 2014

Top