Vrtec Postojna

Objekti za izobraževanje, šport in zdravstvo

jun. 2009
Izgradnja prizidka vrtca Postojna in obnova obstoječih oddelkov D, E in F

Lokacija: Postojna
Vrsta del: GOI dela
Leto: 2009

Top