Vrtec Sonček Šmartno ob Paki

Objekti za izobraževanje, šport in zdravstvo

jun. 2024

Lokacija: Šmartno ob Paki

Vrsta del: Novogradnja, rekonstrukcija in sanacija - GOI dela

Leto: 2022

Top