Zdravstveni dom Šiška

Objekti za izobraževanje, šport in zdravstvo

maj 2008

Lokacija: Ljubljana - Šiška
Vrsta del: Gradbeno-obrtniška in instalacijska dela
Leto izvedbe: 2008

Top