STORITVE - STROKOVNI NADZOR

Izvajanje strokovnega nadzora nad gradnjo vključuje: 

  • strokovno nadzorstvo nad gradnjo objektov oziroma izvajanjem del (količinski, kakovostni, terminski in obračunski nadzor),
  • usklajevanje del vseh udeležencev pri gradnji, nadzor nad uresničevanjem investicijskega programa, nadzor nad objektom v času poskusnega obratovanja.


Storitve nadzora izvajamo s strokovno usposobljenimi sodelavci, ki so specializirani in v praksi preizkušeni strokovnjaki s področja arhitekture, gradbeništva, strojništva, elektrotehnike ter elektronike, ekonomskih, finančnih in pravnih ved. Pri uresničevanju svojih ciljev redno sodelujemo z ustreznimi visokošolskimi organizacijami in vrhunskimi strokovnjaki, ki so pooblaščeni za izdelovanje projektne dokumentacije ter izvajanje nalog odgovornih nadzornikov in odgovornih vodij del.

Top