STORITVE - SVETOVALNI INŽENIRING

Na področju storitev svetovalnega inženiringa pri izvedbi investicij, smo s kakovostjo naših storitev pridobili zaupanje različnih inštitucij in podjetij. 

Za naročnika izvajamo naslednje storitve: 
 

  • izdelujemo dokumente identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijske zasnove - programske naloge,
  • izdelujemo investicijske programe na podlagi predhodnih del (raziskave vseh naravnih, energijskih in ekoloških pogojev za gradnjo, elaborati o tehnično-tehnoloških rešitvah, predlogi za finančno konstrukcijo investicije, analize ekonomičnosti),
  • izdelujemo analize rentabilnosti ter drugih ekonomskih in finančnih kazalcev investicije ter idejnih projektov,
  • opravljamo vse svetovalne storitve (ekonomsko-komercialne, finančne in pravne narave – EU zakonodaja), ki so potrebne za uresničitev investicij.
Top