Dela na športni dvorani v Moravčah so v polnem zagonu

30. avg. 2022
Za investitorja Občino Moravče izvajamo GOI dela na novogradnji osnovne šole Moravče in športne telovadnice.

V teh dneh zaključujemo izvedbo varovanja gradbene jame s pilotno steno ter vrtanjem geomehanskih sider. Izvajamo izkope temeljenja, statično sanacijo obstoječega dela šole, ureditev šolskih prostorov, izvedba betonskih temeljev, sten in plošč, vezava armature…

Top