Izgradnja novega trgovskega centra LIDL v Mariboru na Pobreški ulici

20. avg. 2020
Podjetje VG5 d.o.o. je po podpisu pogodbe z investitorjem Lidl Slovenija d.o.o. k.d. pričelo z deli za izgradnjo nove trgovine LIDL v Mariboru.

Novogradnja se je pričeli na Pobreški ulici v Mariboru. Predviden je objekt z nadstreškom ob severni in vzhodni fasadi objekta, ki bo pokrival dostope do trgovine. Streha objekta bo ravna in ekstenzivno zazelenjena. Tlorisne dimenzije objekta bodo 79.60m x 38,00m. To bo že 11. trgovina LIDL, na kateri je dela izvajalo podjetje VG5 d.o.o..

Top