Izgradnja novega trgovskega centra Lidl v Ormožu

2. avg. 2019
V Ormožu bo podjetje VG5 d.o.o. za naročnika Lidl Slovenija d.o.o. k.d. zgradilo nov trgovski center s pripadajočimi parkirnimi površinami.

Načrtovana trgovska stavba je tlorisne velikosti  67,20m x 35,33m in višine 6,31 m . Stavba je nepodkletena in pritlična. V stavbi je 1109,74m2 m2 namenjenih prodajni površini, ostale površine so namenjene skladišču in drugim spremljevalnim prostorom.

Top