Novogradnja - Gasilski dom Pirniče

21. mar. 2022
Pred kratkim smo bili uvedeni v delo za izgradnjo novega gasilskega doma v Pirničah.

Gasilski dom je zasnovan kot prostostoječa stavba s členjenim tlorisom, ki ga pokriva enotna streha v obliki vala. Objekt bo pritličen razen na vogalnem delu bo dodatna etaža s prostori za upravo in shrambo. Objekt bo grajen masivno z armiranobetonsko temeljno ploščo. Garažni del bo grajen skeletno z armiranobetonskimi točkovnimi temelji, temeljnimi veznimi gredami, monolitnimi stebri, nosilci in strešnimi lesenimi lepljenimi primarnimi in sekundarnimi nosilci. Fasadni ovoj objekta bo kombinacija ometa in lesa.

Projektanti: Studio AB, Robert Robas

Top