Otvoritev OŠ in vrtca Simona Jenka Kranj

3. sep. 2020
Pretekli teden je potekala slavnostna otvoritev vrtca in osnovne šole Simona Jenka Kranj.

Podjetje VG5 d.o.o. je uspešno zaključilo z vsemi deli na objektu. Predmet pogodbenih del je obsegal energetsko in statično sanacijo obstoječe šole na zahodnem delu, prenovo jedilnice, rekonstrukcijo vzhodnega dela, dozidavo veznega hodnika in prizidka k obstoječi šoli na V delu, vključno z zunanjo ureditvijo. Obsežen projekt je podjetje VG5 izvajalo na skoraj 2.000 kvadratnih metrov površine objekta in skupno 4.500 kvadratnih metrov zunanjih površin. Z deli smo pričeli 24.6.2019 in v kolikor ne bi bilo epidemije, bi bila vsa dela zaključena v enem letu.

1. septembra je tako v nove prostore vstopilo preko 500 šolarjev in 100 predšolskih otrok v 4 nove oddelke.

Top