Oživeli bomo projekt »Sončni Vrtovi Vransko«

16. avg. 2022
Pred kratkim smo podpisali pogodbo za izvedbo gradbeno, obrtniško in instalacijskih del na stanovanjskem naselju Sončni Vrtovi Vransko.

Prevzeli smo v izvajanje 3 stanovanjske bloke v katerih bo skupno 33 stanovanj. Objekti bodo etažnosti K + P + 2N (+ penthouse), vsi trije stanovanjski bloki bodo imeli skupno klet- garažo, stene garaže bodo izdelane kot vidni beton. Objekti so zasnovani kot armirano betonska stenasta konstrukcija, streha objektov bo ravna z minimalnim naklonom z izvedbo po sistemu klasične tople strehe. V izvajanje smo prevzeli tudi zunanjo ureditev s hortikulturo.

Novo zgrajeni objekti bodo oblikovno in cenovno odgovarjali zahtevam trga nepremičnin na Vranskem in v širši regiji.

Top