Podpis pogodbe Vrtec Šmartno ob Paki

11. okt. 2021
Pretekli teden smo podpisali gradbeno pogodbo z investitorjem Občina Šmartno ob Paki za izvedbo Rekonstrukcije in prizidka k vrtcu v Šmartnem ob Paki.

Prevzeli smo v izvajanje gradbeno-obrtniška in inštalacijska del. Predvidena je AB temeljna plošča in pasovni temelji, nosilne stene bodo iz opečnih zidakov z vertikalnimi in horizontalnimi vezmi. Streha objekta bo delno ravna nepohodna streha in delno dvokapnica v naklonu 30°. Nosilna konstrukcija ostrešja je delno iz lesa in delno iz jekla. Vrtec bo s predvidenimi posegi pridobil 3 dodatne igralnice, skupni prostor, knjižnico in večnamenski prostor ter ostale spremljajoče prostore.

Fotografija: Občina Šmartno ob Paki

Poiščite po strani

Top