Podpis pogodbe za izvedbo Dozidave in rekonstrukcije OŠ Jurija Vege Moravče

23. nov. 2021
Pred časom smo podpisali pogodbo z naročnikom Občina Moravče za izvedbo dozidave in rekonstrukcije OŠ Jurija Vege Moravče.

Pogodbena dela obsegajo odstranitev obstoječega prizidka in šolske telovadnice na severni strani, rekonstrukcijo obstoječega objekta šola in prizidavo večje dvorane za potrebe šolske športne vzgoje in ostalih športnih aktivnosti v občini. Predvidena je tudi gradnja povezovalnega dela s 6 učilnicami, novo kuhinjo in jedilnico, večnamenskih prostorom, zbornico, upravo in drugimi spremljajočimi prostori. Prizidek je zasnovan kot skoraj nič-energijska stavba AB konstrukcije.

Top