Podpis pogodbe za izvedbo projekta Vrtec Ciciban, Sevnica

5. avg. 2020
Podjetje VG5 d.o.o. je pred kratkim podpisalo pogodbo z investitorjem Občino Sevnica za dozidavo Vrtca Ciciban v Sevnici.

Zaradi prostorske stiske bo podjetje VG5 d.o.o. izvedlo dozidavo k obstoječemu vrtcu. Prizidek je zasnovan kot pritličen objekt z ravno streho, na kateri je predvidena igralna terasa. Nov prizidek bo navezan na hodnik obstoječega objekta, pot do novih prostorov bo speljana mimo atrija, ki bo služil tudi kot delno nadkrita igralna terasa. V njem bodo tri igralnice z lastnimi terasami, tri garderobe, skupne sanitarije, kabinet namenjen vzgojiteljicam in prostor za arhiv. Predviden je tudi prostor za umestitev ogrevalne in prezračevalne tehnike.

Top