Prenova in dograditev hotela Maestoso v Lipici

20. apr. 2020
Podjetje VG5 d.o.o. bo v maju pričelo z gradbenimi deli v Lipici.

Z naročnikom Holding Kobilarna Lipica smo pred kratkim podpisali pogodbo za izvedbo gradbeno, obrtniških in inštalacijskih del na objektu Prenova in dograditev hotela Maestoso v Lipici. Projekt je arhitekturno zasnovan z značilnostim Krasa in podobnostim, ki so izvzete iz ambienta Lipiškega posestva z belimi ograjami. Od obstoječih objektov se bo ohranila samo konstrukcija, ostalo se odstrani in ponovno izdela. Izvedli bomo tudi povezovalno armiranobetonsko konstrukcijo med novim in starim objektom. Z dograditvijo bomo podvojili število sob na 139 sob, izvedli kongresni center s petimi kongresnimi dvoranami, restavracijo, recepcijo in servisno tehnične prostore. Vsem hotelskim sobam se dogradi balkon.

Top