Pričetek del na BIC Ljubljana

29. jul. 2019
Za Biotehniški izobraževalni center se na naslovu Cesta v Mestni log 47 gradi večnamenski šolski objekt dimenzije približno 29x10 m.

V novem večnamenskem objektu so predvidene 4 učilnice in pomožni spremljajoči prostori, skupne površine 530 m2. Osnovna konstrukcija bo iz lesenih križno lepljenih Xlam elementov. Predvidena je izgradnja skoraj nič energijskega objekta. Trenutno se izvaja kanalizacija pod objektom in AB dela.

Top