Pričetek del na Rekonstrukciji kopališča Radovljica

15. nov. 2021
V Radovljici smo po podpisu pogodbe in uvedbi v delo pričeli z deli na Rekonstrukciji kopališča Radovljica.

Kopališče Radovljica je bilo zgrajeno leta 1933 po arhitekturnih načrtih arhitekta Vurnika ter je bilo do današnjega dne večkrat spremenjeno in popolnoma predelano. Rekonstrukcija kopališča bo sledila temeljni ideji arhitekta Vurnika. Projekt je razdeljen na dve fazi, v prvi fazi bomo odstranili recepcijo avtokampa ter zgradili novo gradnjo dvoetažnega prostora z vrhnjim gostinskim lokalom, garderobami ter ravno pohodno streho. Prav tako je v prvi fazi predvidena novogradnja stolpa in tobogana, sanacija bazenske školjke, rekonstrukcija in novogradnja strojnice malega bazena ter komunalna infrastruktura in zunanja ureditev.

 

Projektanti: Stvar d.o.o.

Top