Prizidek MIC Novo Mesto je zaključen in predan v uporabo!

21. feb. 2022
Pred kratkim smo zaključili z vsemi deli na novem prizidku MIC Novo Mesto za naročnika Šolski center Novo mesto.

Po prvotnih rušitvenih delih smo zgradili nov prizidek P+2 etažnosti. S prizidkom je naročnik tako pridobil skladišča, učilnice, kabinete, garderobe, sanitarije ter seveda povezovalne prostore s stopniščem.

Top