V Zalogu smo zavihali rokave

23. avg. 2021
Podjetje VG5 d.o.o. je prevzelo v izvajanje dela na OŠ Zalog, ki zajemajo celovito prenovo obstoječega objekta in sicer statično in energetsko sanacijo, celovito prenovo zunanjosti in notranjosti šole vključno z kuhinjo ter dozidavo knjižnice in telovadnice.

Novo predvidena dozidava se bo po vertikalnem gabaritu, zasnovi strehe ter zunanjem izgledu, zgledovala po obstoječem objektu OŠ Zalog. Zanimivost je izredno kratek rok za tako obsežna dela, ki je v januarju 2022. S predvideno reorganizacijo ter dozidavo bo rešena prostorska stiska šola s katero se je šola srečala zaradi zakonodajnih sprememb in prilagojenega šolanja učencev.

Top