Zaključek del na vrtcu Sonček v občini Šmartno ob Paki

22. dec. 2022
Pred kratkim smo zaključili z vsemi deli na objektu vrtec Sonček v občini Šmartno ob Paki.

Pogodbena dela so zajemala novogradnjo prizidka, celotno rekonstrukcijo starega dela  z energetsko sanacijo objekta. Vrtec je z izvedenimi posegi pridobil 3 dodatne igralnice z velikim garedrobami in zunanjimi pokritimi terasami, skupni prostor, knjižnico in večnamenski prostor ter ostale spremljajoče prostore. Poleg notranje ureditve prostorov, smo izvajali dela na zunanji ureditvi ter uredili parkirišče pred objektom za zaposlene in obiskovalce.

Top