Nov projekt: Stanovanjska soseska Nova Dolinska Koper

8. mar. 2022
Pretekli teden smo z investitorjema Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper in z Stanovanjski skladom Republike Slovenije podpisali gradbeno pogodbo za izgradnjo 166 javnih najemnih stanovanj v novi stanovanjski soseski Nova Dolinska v Kopru.

Nad Dolinsko cesto, ki se nahaja južno od mesta Koper, je predvidena je izgradnja treh blokov. In sicer bo en blok etažnosti P+8 s 75 stanovanji, dva pa bosta etažnosti P+5 s skupaj 91 stanovanji. Za vse tri bloke je predvidena podzemna garaža s skupaj 182 parkirnimi mesti. Bloki bodo temeljeni z AB piloti, ki bodo segali do nosilne podlage, nosilna konstrukcija bo monolitna AB konstrukcija. Uredili bomo tudi zunanjo ureditev, prometne priključke, površine za druženje in igro ter javno pešpot.

 

Projektanti: Protim Ržišnik Perc d.o.o.

Top