Pričetek del na proizvodni hali Eti

6. jan. 2019
Konec oktobra smo pričeli z deli na proizvodni hali za podjetje ETI d.o.o. v Izlakah.

Skeletna jeklena konstrukcija proizvodne hale bo imela nekaj več kot 1200 m2 tlorisne površine. Posebnost objekta je, da bomo konstrukcijo izvedli nad že obstoječe halo, ki bo ves čas gradnje v uporabi.

Top